پرسش و پاسخ مهدوی

نتیجۀ بی معرفتی به امام زمان چیست؟

 

نتیجۀ آن یکی از حالت زیر است:

    1- بی معرفتانی که نسبت به امام زمان، با عناد و انکارکردن آشکار هستند یعنی کافران هستند و یا اینکه معرفت آنها به امام زمان با عناد و انکار مخفیانه است که ایشان منافق هستند یعنی آنها کسانی هستند که معرفی امام زمان از سوی خدا و رسول به آنها رسیده ولی در پذیرفتن آن کوتاهی کردند و عدم تسلیم و سرپیچی خود را صراحتاً ابراز می کنند. و یا اینکه چون در این شناخت بیشتر تلاش نکردند تا انی معرفت را بپذیرند، پس پذیرش و یا عدم پذیرش آن را پنهان می کنند.

    2- بی معرفتانی که در شاخۀ دیگر نسبت به امام زمان بدون عناد و انکار هستند و در شناخت امام خود کوتاهی دارند، این ها گمراهان هستند و یا اینکه در معرفت خود بدون کوتاهی و تقصیر هستند یعنی به استضعاف کشیده شدند.

    


دستۀ اول را که جاهل مقصر گویند در برابر معارفی که از جانب خدا و رسول و جانشینان رسول به آنها رسیده عناد و انکاری ندارند امّا در تلاش برای شناخت حقیقی و معرفت بیشتر آن حضرت کوتاهی کردند.


 دستۀ دوم که جاهلان قاصر می گویند کسانی هستند که معرفی امام زمان به ایشان نرسیده و آنان در راه کسب معرفت کوتاهی نداشتند.


گروه اول کافران هستند،
گروه دوم منافقان،
گروه سوم گمراهان،
و گروه چهارم مستضعفان هستند بنابراین هرچه بر میزان بی معرفتی ما نسبت به امام زمان قوی تر و عمیق تر شود، درجۀ جاهلیت در هر سه نوع خود (کفر و نفاق و گمراهی) بیشتر و عمیق تر می شود.

از همین رو است که امام صادق(ع) می فرمایند:

« مردم راهی جز معرفت ما ندارند و به خاطر نشناختن ما عذری از ایشان پذیرفته نیست، هرکس معرفت ما را داشته باشد، مؤمن و هر که ما و مقامات ما را انکار کند کافر است و کسی که معرفت ما را نه اقرار کند و نه انکار گمراه است.(1) »

در قرآن کریم شناخت امام زمان این گونه بیان شده است:

« یُوتی الحِکمَةَ مَن یَشاءُ و مَن یُوتَ الحِکمةَ فَقَد اُوتِی خیراً کثیراً وَ ما یَذَّکَّرُ اُولُوالأَلباب(2) »

(خداوندحکمت را به هر کس بخواهد می دهد و هر کسی به او حکمت داده می شود پس به تحقیق خیر زیادی داده شده و جز خردمندان واقعی این حقیقت را درک نمی کنند.)

ابوهبیر روایت می کند از امام باقر(ع) در مورد حکمت و خیر کثیر این آیه سوال کردم ایشان فرمودند:

مقصود از حکمت و دانش شناخت امام زمان و اجتناب از گناهان کبیره است و کسی که از دنیا برود و بیعت امامی برگردنش نباشد مانند دوران جاهلیت از دنیا رفته و معذوریت (عذرش پذیرفته نیست) تا اینکه امام خویش را بشناسد. ...(3) »


1- سلوک مهدوی، محمد باقر حیدری کاشانی، ص28.

2- سورۀ بقره، آیۀ 269.

3- سیمای حضرت مهدی(عج) در قرآن در پرتو روایات، سید جواد رضوی، ص46.
:: برچسب‌ها: معرفت و شناخت امام زمان(عج)

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩