پرسش و پاسخ مهدوی

آیا حجت خدا همیشه در روی زمین وجود داشته است یاخیر؟

 

آری، زمین هیچ گاه از حجت خدا خالی نبوده است؛ پیامبران و جانشین های آنها را از این جهت حجت می نامند که خداوند به وجود ایشان بر بندگان خود احتجاج می کند (دلیل خواهی می کند). از آن جهت که آنان دلیل بر وجود خداوند هستند و گفتار و کردارشان نیز دلیل بر نیازمردم به قانون آسمانی است.

  از امام رضا(ع) سؤال شد آیا زمین ازحجت خالی می ماند؟ حضرت فرمودند: «لَوبَقِیَت بِغَیرِ اِمام لَساخَت» اگر زمین به اندازه چشم برهم زدنی از حجت خالی باشد اهلش را فرو می برد.

   البته ضرورت ندارد که حجت خدا حتماً مشهود وظاهر باشد؛گاهی حجت خدا آشکار و برخی زمانها پنهان و مخفی است. حجت خدا همیشه پیامبر و معصوم نبوده است بلکه گاهی اولیاء وانسانهای مقرب دیگری نیز شایستگی چنین مقامی داشتند ؛مانند لقمان که جزء حجت های خداوند بوده ولی طبق روایات فراوان ،پیامبر نبوده است.

 باتوجه به آنچه گفته شد، حجت خدا پیش از خلق بوده و با خلق نیز هست و بعد از خلق هم بازخواهد بود. حضرت صادق(ع) دراین مورد می فرمایند: «اگر مردم زمین، تنها دو کس باشند یکی از آن دو امام هست وفرمود آخرین کسی که بمیرد امام خواهد بود تا کسی بر خداوند دلیل نیاورد که او را بدون حجت گذاشته است » و اگر اصلاً چنین فیضی روی زمین وجود نداشت، آفرینش حکیمانه نبود و هدف خلقت که کمال علمی و عملی و اجتماعی انسان ها است  تأمین نمی گردید.

قرآن کریم طی آیات متعددی این موضوع را ثابت میکند. از آن جمله می توان آیاتی رانام برد که به وجود بیم دهنده برای هر امت اشاره می کند،مثل آیه 26سوره نحل«ما در هر امتی نبی برانگیختیم تا خدا را پرستش وعبادت کنند و از طاغوت دوری جوید» و یا آیاتی که حاکی از اخطار خداوند نسبت به فرزندان آدم است که آنها را به پیروی از انبیاء دعوت می کند، مثل آیه 130سورهٔ انعام «ای فرزندان آدم شیطان شما را فریب ندهد همانطوری که پدر ومادر شما را از بهشت بیرون کرد و....» این آیات مؤید این مطلب است که ازابتدای آفرینش فیض نبوت همراه با بشر بوده است.

 البته ذکر این مطلب ضروری است که درمدت فاصله میان اتمام پیامبری حضرت عیسی و عروج آسمانی ایشان تا زمان پیامبری پیامبر اسلام(ص)500، سال فاصله بوده و در این مدت زمین خالی از حجت نبوده زیرا هر پیامبری برای خود وصی داشته تا بعد از او دینش را تبلیغ کند و او برای مردم حجت بوده و دیگر اینکه حجت خدا حتماً نمی باید پیامبر و یا معصوم باشد بلکه افراد لایق وهم با تزکیه نفس میتوانند به این مقام والا برسند.

و بعد از پیامبر اکرم(ص) امامان معصوم یکی پس از دیگری آمدند و اکنون هم در عصر غیبت امام زمان(ع) حجت خدا به عللی غایب گشته و به حکم خداوند در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و عدالت را در جهان فراگیر می کند.


برگرفته از کتب:  200 پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان(ع)، سیدجعفرموسوی نسب /ص240 تا 245 باکمی تغییر و تخلیص

فرهنگنامه مهدویت ،خدا مراد سلیمیان ص130.
:: برچسب‌ها: مبانی اعتقادی مهدویت

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩