پرسش و پاسخ مهدوی

چرا باید در ظهور مولا علائمی رخ بدهد؟

 

    شاید سوال شما را این طور بتوان مطرح کرد :

 _ حوادث واتفاقاتی که زمینه ساز ظهور می شود،چیست؟

 _ به راستی بیان این علایم چه خاصیتی در دلهای موافق ومخالف دارد؟

 _ آیا رمز وسمبل در آن به کار نرفته است؟

 _ آیا شخص و یانوع درنظر است؟

 _ معین نشدن زمان ظهور و حواله بر علامت های مبهم،چه فلسفه ای دارد؟

تحقق ظهور به شناختنش است؛ اگر چه بسیار دشوار است اماشدنی است.همینکه ما آماده آمدنش شویم ، امام می آیند.  

 امابه عقیده برخی دانستن این علائم آثار مهمّی دارد و از آنجا که این نشانه ها نوید بخش فرج مهدی آل محمّد (ص) است ؛وقوع هر یک از آنها نور امید را در دل های منتظران، پر فروغ تر خواهد کرد و برای معاندان و منحرفان مایۀ تذکّر و هشدار خواهد بود تا از بدی و تباهی دست بردارند؛ هم چنان که منتظران را برای درک ظهور و کسب قابلیّت همراهی و حضور در کنار معصوم (ع) مهیّا تر خواهد کرد. 

 علاوه بر اینکه آگاهی از اتفاق هایی که در آینده رخ خواهد داد می تواند ما را در برنامه ریزی مناسب برای مواجهه بهتر با آنها یاری کند، آیا این علائم معیار خوبی برای تشخیص مدّعیان دروغین مهدویت است؟ بنابراین اگر کسی ادّعای مهدویت کرد (یعنی ادعا کرد که او مهدی موعود است) ولی قیام او همراه با این علائم نبود به سادگی می توان به دروغگو بودن او پی برد؟ یا این که این علایم گویای یک جریان تدریجی است؟

 

منبع:تو می آیی. علی صفایی حایری ص١٠٢-١٠٣
:: برچسب‌ها: مبانی اعتقادی مهدویت

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩