پرسش و پاسخ مهدوی

شرایط ظهور مهمتر است یا علائم ؟

 

شرایط اموری هستند که ظهور وابسته به آنهاست.

ما میتوانیم در تحقق شرایط ظهور نقشی داشته باشیم به خلاف علائم ظهور.

شرایط  متصل به ظهور است  ولی علائم گاهی با فاصله بسیار نسبت به ظهور رخ می دهد .

هر یک از شرایط که اتفاق بیافتد تا زمان ظهور پایدار خواهد بود ولی علائم پایدار نیستند

شرایط تحقق بخش ظهورند ولی علائم تنها بشارت به نزدیکی ظهورهستند.

شاید بتوان این تقسیم بندی کلی رابرای شرایط ظهور بیان کرد:

1- قانون جامع و کامل (استراتژی حرکت و قیام و حکومت) :  قرآن و سنت پیامبر

2- وجود رهبری مقتدر و مدبر وکامل و معصوم : امام زمان (عج)

3- وجود یاران : حلقه مرکزی بنا به روایات 313 نفر و حلقه دوم 10 هزار نفر

4- آمادگی عمومی برای ظهور : قطع امید از سازمان های مدعی حقوق بشر

  هیچ وقت ملتِ منتظر امام زمان(عج)،نسبت به ظهور آن حضرت محروم کلی نیستند،ولی برخوردار کلی هم نمی باشند.

 ماباید بدانیم که ظهور و یا عدم ظهورآن نور مقدس دستِ ماست.اگر مردم زمینه ظهور امام زمان را فراهم کنند ، امام زمان به جدّ می آیند.

 

١.مبانی معرفتی مهدویت،طاهرزاده.

.تو می آیی، استاد علی صفایی(عین-صاد).

برگرفته از سخنرانی حجۀ الاسلام حائری پور - مرداد ٨٩
:: برچسب‌ها: مبانی اعتقادی مهدویت

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩