پرسش و پاسخ مهدوی

آیا می توان پذیرفت که امام زمان (عج) هم مثل ما منتظر ظهور خود است؟

 

اینکه بگوییم امام منتظر است (از باب فاعلی ) به این معنا که امام منتظر ظهور خود باشد ،نظریه درستی نمی باشد و شاید بتوان گفت که یک مغالطه است مگر می شود کسی منتظر خودش باشد ؛ و در باب فاعل برای خود امام ، معنایی ندارد. امّا اگر از آن نظر بگوییم که امام منتظِر است بدین معنا که منتظِر نجات بشریت و هدایت انسانهاست ، شاید بتوان گفت بله؛ او هم منتظِر است امّا نه انتظاری از نوع منتظِر بودن ما انسانها.

 در واقع ما منتظِر هستیم و انتظار از ناحیه ماست و نیازمندی ما به اوست .همانطور که در کتاب ها از او به عنوان امام منتظَر یاد شده است.
:: برچسب‌ها: شبهات مهدوی

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩