پرسش و پاسخ مهدوی

تغییر دین و آیین توسط امام زمان به چه معناست؟

با توجه به اینکه قرآن کریم کتاب جاوید الهی و اسلام آئین ابدی است چگونه امام مهدی (عج) آئین جدید و کتاب تازه ای برای بشریت به ارمغان می آورد؟


حضرت مهدی (عج) ذخیره الهی است تا آموزه های قرآن را به اجتماعات بشری عرضه کند و مردمان را به پذیرش و باور اصل و فرع آن فرا خواند امّا آئین نو و کتاب جدید (دستورالعمل) و برنامۀ و راه و روش تازه و تعبیرهای دیگری همانند آن که در احادیث رسیده برای تبیین این گونه مسائل است:

  1. احکام و معارف فروانی از مجموعۀ فرهنگ اسلام در گذشته بنا به علت هایی بیان و روشن نشده و یا متناسب با سطح فرهنگ و فکر اجتماع گذشته نبوده است و یا زمینه عملی کردن آنها وجود نداشته، بازگویی چنین معارفی بی گمان برای جامعۀ اسلامی ناشناخته خواهد بود و چون امام مهدی (علیه السلام) این آموزه ها را از ظاهر و باطن و قرآن کریم استنباط می کند و به مردم می آموزد برای آنان تازگی دارد و خیال می کنند آیین نو و کتاب جدید غیر از اسلام است.
  2. معارف و احکامی از قرآن کریم و اسلام فراموش شده و از یاد ها رفته است و به گونه ای که در جامعۀ اسلامی ناآشنا و برای مسلمانان ناشناخته است و طرح این مسائل نیز کتاب و آیین جدید پنداشته می شود.
  3. اصول و احکام فراوانی دچار تحریف و دگرگونی معنوی یا موضوعی گشته است و امام آنها را چنان که در اسلام اصیل بوده است دوباره مطرح می سازد و تحریف ها و انحرافات را روشن می کند و مفهوم حکم یا جایگاه آن را مشخص می کند و این کار با طرز برداشت عموم مردم و بعضی از عالمان سازگاری ندارد از این رو  برنامۀ جدید و  راه و روش تازه به حساب می آید.

بنابراین بیشترین مسائلی که امام مورد توجه قرار می دهد و برای جامعه اسلامی تازه و جدید جلوه می کند و ناشناخته و ناآشنا می نماید مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و امور مالی و معیشتی مردم است یعنی موضوعی که انسان سخت نیازمند به آن بوده و به آن نرسیده و همین امر نیز مشکل نابسامانی اصلی زندگی بشر امروز را تشکیل می دهد و اجرای آن ها از اقدام های اصلی امام مهدی علیه السلم است.

به عنوان مثال: امام موعود به موضوع مساوات اسلامی شکل قانونی و الزامی می دهد؛ چنان که الحاق بن عمّار می گوید: «نزد امام صادق (ع) بودم آن حضرت تساوی مردم با یکدیگر و حقی که هر کس بر دیگران دارد سخن گفت و من سخت در عجب شدم، فرمودند: این به هنگام رستاخیز قائم ما است، که در آن روزگار، بر همه واجب است که به یکدیگر وسایل رسانند و نیرو بخشند.»

در فرازهایی از دعای ندبه هم چنین می خوانیم :

«کجاست آن کسی که برای تجدید و زنده کردن فرایض و سنت های اسلام ذخیره شده است. کجاست آن کسی که برای برگرداندن ملّت و آیین و شریعت اسلام برگزیده شده؟»


پرسمان مهدویت= خدامرادسلیمیان- ص 166 الی 168
:: برچسب‌ها: مبانی اعتقادی مهدویت

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠