پرسش و پاسخ مهدوی

ما مسلمانان چگونه باید عمل کنیم تا مردم دنیا در مسیر زمینه سازی ظهور گام بردارند

حرکت و گام‌ اساسی در این راستا، شناخت است که در دو بعد باید حرکت کرد:

الف. شناخت وضعیت نابهنجار موجود: مردم باید متوجه شوند که وضعیت کنونی جامعه انسان‌ها، زیبنده آنان نیست؛ جامعه‌ای که ظلم و فساد در آن فراوان است و اقلیتی زورمدار و زراندوز برای کسب منافع نا مشروع بیشتر، از هیچ ستمی فروگزاری نمی‌کنند و ... شایسته اجتماع بشری نیست و باید با حرکت رسانه‌ای و از انحصار در آوردن بنگاه‌های انتشار خبر، مردم را از ظلم و تبعیض‌ها آگاه و حقایق پشت پرده جریان استعمار و استکبار را افشا نمود.

ب. شناخت وضعیت مطلوب: مردم باید دریابند که زندگی مطلوب و تعالی بخش انسانی، فقط در سایه مدیریت مرد آسمانی و الهی امکان پذیر است. مکاتب دست ساز بشر، نه تنها گرهی از مشکلات جامعه را حل نکرده‌اند؛ بلکه اوضاع را اسف بارتر نموده‌اند. مردم باید درک کنند که خداوند انسا‌ن‌ها را با هم برابر آفریده است و همه آنها حق زندگی مطلوب را دارند. البته زندگی مطلوب هم باید وسیله‌ای برای رسیدن به هدف باشد نه آنکه خود هدف شود. مردم باید درک کنند که برای دنیا و لذات دنیا خلق نشده‌اند؛ بلکه آمده‌اند که برای حیاتی فراتر از دنیا، از این عالم زاد و توشه برداند.

در کنار شناخت باید حرکت کرد؛یعنی، مردم باید از حالت ظلم پذیری به در آیند و ظلم ستیز شوند و به عبارت بهتر باید ظهور مصلح را عملاً بخواهند.

در برابر زورگویی‌ها مقاومت کنند و به امید رسیدن به آینده سبز، حرکت واقعی را شروع نمایند.

منبع : نرم افزار آخرین ذخیره
:: برچسب‌ها: وظایف منتظران حضرت مهدی عج

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠