پرسش و پاسخ مهدوی

جهان در آستانه ظهور امام زمان (ع) چگونه خواهد بود ؟

جهان در آستانه ظهور را می توان چنین تصور کرد:

برای جهان در هنگام ظهور دو فضای متفاوت در روایات ترسیم شده است:
1. فضای عمومی حاکم بر جهان
2. فضای خاص

فضای عمومی جهان در نزدیکی ظهور، پر از ظلم و فساد است: رباخواری، کبر و غرور دزدی وفحشا، ناامنی و جنگ، بیماری و بی غذایی و محرومیت از نعمتهای معنوی و جهانی پر از خشونت.

گروهی از مردم برای کسب منافع بیشتر، به ظلم و ستم رو میآورند. اینان برای بدست آوردن امکانات بیشتر از هیچ جنایتی روی گردان نیستند و به استثمار مردم اقدام میکنند. در کنار استفاده از ابزار ظلم، فساد را نیز در جامعه رواج میدهند. آنان سعی دارند با فریب مردم و کشاندن آنان به ورطه فساد، حاکمیت ظالمانه خود را ادامه دهند، و در این راستا عده ای را به دامن فساد میکشانند.

اما در درون این فضای عمومی و تاریک، فضایی خاص وجود دارد. گروهی در آن دوران سخت به وظیفه دینی خود پایبند هستند و با انجام دادن عمل صالح و کمک به دیگران، مردم را ارشاد و هدایت میکنند و برای ظهور زمینه سازی مینمایند و با تمام توان معارف و احکام دین را ترویج میکنند. سعی میکنند مردم را با امام مهدی(ع) و واقعیتهای حکومت او آشنا سازند تا آنان آماده پذیرش ظهور شوند.

در آستانه ظهور حرکت این دو گروه دین مدار و مستبد به اوج می رسد و هر کدام با تلاش فراوان سعی دارند مردم را با خود هم رای کنند. و نتیجه این تقابل خواست عمومی مردم برای ظهور است.

منبع : نرم افزار آخرین ذخیره
:: برچسب‌ها: مبانی اعتقادی مهدویت

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠