پرسش و پاسخ مهدوی

شمایل دجال در آخر الزمان

اصبغ بن نباته از امیرالمومنین علی (ع) سوال می کند دجال کیست؟

     ایشان فرمودند: دجال صاعد بن صاعد است و بدبخت کسی است که او را تصدیق کند و نیکبخت کسی است که او را تکذیب کند. او از شهری خروج نماید که به آن اصفهان گویند از قریه ای که او را یهودیه می شناسند (به روایت از الغیبه به جای اصفهان سجستان آمده ) چشم راستش مسوح (مسخ شده و ناپیدا ) است و چشم دیگرش به پیشانی او آنچنان می درخشد که گویی ستاره ی سحری است و در آن علقه ای است که با خون درآمیخته و میان دو چشمش نوشته شده کافر و هر کاتب و بی سوادی آنرا می تواند بخواند. در دریاها فرو می رود، آفتاب با اوحرکت می کند، در مقابلش کوهی از دود است و پشت سرش کوه سفیدی است که مردم فکر می کنند آن طعام است در قحطی شدیدی در حالیکه به حمار سپیدی که فاصله هر گامش یک مایل است خروج می کند و زمین منزل به منزل در زیر پایش درنوردیده شود و بر آبی نگذرد جز آنکه تا روز قیامت خشک شود و با صدای بلند که جن و انس و شیاطین در شرق و غرب عالم آنرا می شنوند، می گوید ای دوستان من به نزد من آیید من کسی هستم که آفرید و تسویه کرد و تقدیر کرد و هدایت نمود، من پروردگار عالی تعالی هستم، در حالیکه آن دشمن خدا دروغ می گوید. او یک چشمی است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود و پروردگار شما یک چشم نیست و غذا نمی خورد و راه نمی رود و زوال ندارد. خداوند او را در شام به سر گردنه ای که آنرا ( افیق ) نامند بدست کسی که عیسی (ع) پشت سرش نماز می خواند هنگامی که 3 ساعت از روز جمعه گذشته است خواهد کشت.    
           

                           

( کمال الدین و تمام النعمة شیخ صدوق ج2 ص314)
:: برچسب‌ها: ضرورت آشنایی با مباحث مهدویت

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸