پرسش و پاسخ مهدوی

آیا در سایر کتب آسمانی و ادیان دیگر نامی از منجی به میان آمده است؟

امیدبه آمدن مصلح بزرگ آسمانی درآینده ای روشن واستقرارعدالت و صلح فراگیر امری فطری و با وجود آدمی، آمیخته شده است ومحصوردر زمان ومکان وویژه ی قوم وملتی خاص نیست.

دربیشتر ادیان ومذاهب جهان ازمصلحی سخن آمده است که در آخرالزمان ظهور کرده و به جنایات و خیانت ها خاتمه می دهد و حکومت واحد جهانی را بر اساس عدالت و آزادی واقعی بنیان می کند.

یکی از نویسندگان از این باور به عنوان (( فتوریسم )) یعنی اعتقاد به دوران آخرالزمان و انتظار ظهور منجی غیبی و مصلح جهان و بزرگ یاد کرده است. فتوریسم عقیده ای است که در کیش آسمانی زوراستریانیسم ( مذهب زرتشت) وجود ائمه ( مذهب یهود) پسر مذهب عمده ی مسیحیّت ( کاتولیک، پروتستان و ارتودکس) به طور کلّی در میان مدّعیان نبوّت به عنوان یک اصل مسلّم قبول شده و همگی به اتّفاق به ظهور همچون مصلح جهان بشارت داده اند و در بحث های تئولوژیک تمام مذاهب آسمان از ان بحث شده است.

حتی براساس بعضی پژوهش ها این عقیده در میان بیشتر پیروان ادیان بزرگ وجود داشته و حتی اقوام مختلف جهان چون: اسلاوها، ژرمن ها و اسن ها و اسلت ها وجود دارد. در بسیاری از کتب آسمانی از جمله: کتاب دانیال پیامبر، کتاب حُجی پیامبر، صفنیای پیامبر در منابع یهود و عهد عتیق و اکثر منابع مسیحیّت مثل انجیل، متی، لوتا، مرقس و انجیل برنابا اشاره ای به این موضوع پرداخته شده است. که در ذیل به چند نمونه اشاره می شود:


١. در کتاب (زند) که کتاب مذهبی زرتشتیان است: لشکر اهریمنان با ایزدان در روی زمین در حال جنگ و نبرد هستند و غالباً پیروزی از اهریمنان است و عاقبت پیروزی از آن ایزدان است و بنی ادم بر تخت نیکبختی خواهد نشست.

2. در کتاب (دید) که به اعتقاد هندیان یک کتاب آسمانی است نوشته شده:
پس از خرابی دنیا پادشاهی در آخرالزمان دیده می شودکه پیشوای خلایق باشد و نام منصور است.

3. در انجیل هم آمده است:
کمرهای خود را بسته چراغهای خود را افروخته برآرید و شما مانند کسانی باشید که در انتظار آقای خود بسر می برند که چه وقت از عروسی مراجعت می کند تا هروقت آید در را بکوبد، در را به روی او باز کنند، خوشا به حال آن غلامان که آقای آنها چون آید آنها را در حال آماده باش ببیند پس شما آماده باشید زیرا نمی دانید  در چه ساعتی او می آید و گمان آن را نمی برید.

4. در تورات است:
که شخصی خواهد آمد و در بین مسکینان به عدالت داوری خواهد کرد و برای مظلومان به راستی حکم خواهد کرد و همه ی حیوانات در کنار هم با آرامش زندگی خواهند کرد، زیرا جهان از معرفت خدا پر می شود.

5. در زبور نوشته شده است :
انسانهای شرّ از بین خواهند رفت و منتظران خداوند تا ابد وارثان زمین خواهند شد.
:: برچسب‌ها: مهدویت و دیگر مکاتب

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸