پرسش و پاسخ مهدوی

آیا هیچ یک از شرایط و یا علامات ظهور اتفاق افتاده است ؟

       از علائم ظهور آن دسته که بر اساس پیش بینی پیشوایان معصوم قبل و یا در آستانه ی ظهور واقع می شود، آری اتفاق افتاده اند و آن دسته نیز علامتهای منفضل و یا (غیر متصل به ظهور) هستند یعنی اینکه از این دست اتفاقات در طول تاریخ غیبت و دوران غیبت کبری اتفاق خواهد افتاد (1).

       از جمله آنها می توان به فراگیر شدن ظلم وستم در جهان، روی کار آمدن دولت های ظلم و جور، جنگ های پی در پی و خانمان سوز، خشکسالی های پی در پی و یک سری علائم فردی و اجتماعی مثل فسادهای اقتصادی و اخلاقی، بی اهمیت شدن مذهب و دین اسلام در میان مسلمانان و خصومتهای میان آنها، تعطیل شدن احکام الهی و سست شدن بنیاد خانواده ها اشاره کرد. که به وضوح می توان در اطراف خود مشاهده کرد.

      اما هنوز علائم حتمی ظهور که با اتفاق افتادن آنها فاصله زمانی کمتری تا ظهور را خواهیم داشت اتفاق نیفتاده است، مثل، خروج سفیان و یمانی، قتل نفس زکیه و ندای آسمانی وضعف در مبدا هنوز هیچکدام از این علائم متصل به ظهور اتفاق نیفتاده. اما از 3 شرط ظهور که امر ظهور امام زمان علیه السلام معلول آنها است فقط، آمادگی عمومی و پذیرش مردم جهت حضور رهبر آسمانی برای اقامه عدل و قسط و جاری ساختن احکام الهی در زندگی بوجود نیامده است، و آن دو شرط دیگر که یکی وجود قانون جامع و رهبری قاطع است که میتوان گفت از زمان ظهور اسلام مهیا بوده است (2).


1) فرهنگ نامه مهدویت ص410: با کمی تغییر خدامراد سلیمیان

2) شرایط و علائم: مهدی یوسفیان ص3 و ص14 باکمی تغییر
:: برچسب‌ها: ضرورت آشنایی با مباحث مهدویت

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸