پرسش و پاسخ مهدوی

ما زخم داغ وارث آل رسول اندر سینه داریم.
:: برچسب‌ها:

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : شنبه ٥ دی ۱۳۸۸