پرسش و پاسخ مهدوی

آیا امام زمان در دوران غیبت به عبادت شخصی مشغول هستند ؟

       این مطلب مسلم است که عبادت و بندگی حضرت مهدی علیه السلام ، همانند عبادت پدران گرامی ایشان است همان امامانی که زندگی وعمرشان را به خدای متعال تقدیم کردندودوستی حضرت را دراعماق وباطن خود نفوذ دادند و لذا بیشتر روزها را روزه و شب ها را به عبادت می گذراندند . اما یاد آور می شویم که معنای عبادت یعنی بندگی و اطاعت اوامر و نواهی خداوند ،انجام وظایف وتکالیف الهی است ،طبق این معنا مسلماً حضرت همیشه در طاعت  و عبادت خداوند هستند اما معنای خاص عبادت یعنی انجام دستورات خاص شرع مثل نماز خواندن وروزه گرفتن وحج رفتن است اما این طور نیست  که حضرت دائماًدرحال نماز یاعبادات شخصی باشند وبه امور شیعیانشان توجهی نداشته باشند،چنانچه خودشان درتوقیع شریف خود به شیخ مفید می فرمایند:

((انا غیر مهملین لمراعاتکم ولاناسین لذکرکم ))ماهمواره به یاد شما هستیم  وامور شما از دست ما مهمل نیست

باتوجه به این مطلب همانطوریکه امیر المومنین علیه اسلام حتی در حال نماز به ناله مستمندی  که درخواست کمک کرد پاسخ گفت .حضرت مهدی علیه السلام نیز در اوج عبادت واخلاص به مهم های حیات معنوی انسان ها رسیدگی می کنند چون اصولاًخدمت به خلق از مصادیق عبادت و قرب به خداوند است و توجه به خلق خدا با انگیزۀ نزدیکی به خداوند تبعیت از فرمان خدا عین عبادت است ،سراسر عمر گرانبهای حضرت عبادت وپیروی از فرمان الهی است .
  اما از طرفی وظایف ومسئولیت های سنگینی در عصر غیبت برعهدۀ حضرت می باشدمانند: آماده سازی جامعه برای تحقق انقلاب نهایی،تربیت نیروی کارآمد بانظارت بر اعمال شیعیان حتی درامور جزئی  زندگیشان  و پاسداری از حقیقت دین.لذا ،حضرت تکالیف فردی خویش راانجام می دهند وهم بر حسب آنچه از روایات بر می آید تکلیفهای اجتماعی را آنچه بر مصلحت باشد را دنبال می کنند ،مثل هدایت اشخاص ،یاری رساندن برای مومنان در بحث با مخالفان وحل مسائل ومشکلات ،شفای امراض ،هدایت گم شدگان ،تعلیم دعاها،ویاری بیچارگان که بیشتر این اعمال در ضمن ظهور معجزات از آن حضرت صادر شده است،خلاصه :

ایشان مانند خورشید وظایف خود را انجام می دهند ، ولو ابرها مانع دیدن آن شوند .یعنی غیبت حضرت، مانع انجام وظایف اجتماعی او نمی شود .اودائماًبا نور هدایت و فیض الهی انسان ها وجامعه را به تکامل می رساندپرسش و پاسخ پیرامون امام زمان(ع)،سید جعفرموسوی نسب با کمی تفسیر
:: برچسب‌ها:

نویسنده : هم عهدان منتظر
تاریخ : دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸