آ خرالزمان چیست ؟

     به آخرین برگه های زندگی انسان روی زمین آخرالزمان می گویند ، آخرالزمان اصطلاحی است که در فرهنگ اغلب ادیان بزرگ دیده می شود و حتی راجع به آن پیشگویی هایی شده است . و در ادیان ابراهیمی از برجستگی و اهمیّت ویژه ای برخوردار است . این اصطلاح معمولأ به روزگاران پایان دنیا و رویدادهای آن گفته می شود که ممکن است در این بخش اززندگی دنیوی به وقوع بپیوندد،در معارف ارزشمند اسلامی این اصطلاح به ٢معنی به کار رفته است:

١_ مدت زمان طولانی که با ولادت پیامبر اسلام آغاز می شود و با شروع رستاخیز بزرگ به پایان می رسد از این رو به آن پیامبر ، پیامبر آخرالزمان می گویند .

٢_ مدت زمانی که با ولایت آخرین جانشین پیامبر اسلام حضرت مهدی علیه السلام مقارن شده  و زمان غیبت و ظهور را در بر می گیرد و با شروع قیامت به انجام می رسد.

 در روایت معصومین اشاره شده:  با سپری شدن این دوران سباط زندگی بشر در این دنیا برچیده می شود و مرحله جدید نظام آفرینش آغاز می شود آخرالزمان خود بر ٢ دوران مختلف تشکیل می شود:

١- در آن دوران انسان به مراحل و انحطاط اخلاقی می رسد و فساد و ستم همه ی جامعه را فرا می گیرد 

 ٢- با دوران بعدی که عصر تحقق وعده های الهی به پیامبران است و با قیام مصلح جهانی آغاز می شود و تحولات فکری و فرهنگی عظیمی در زندگی و نوع بشر پدید می آید و برخی از نیکان و صالحان و برخی از بدکاران و تبهکاران برای دیدن کیفر اعمالشان در این دنیا تحت عنوان (( رجعت )) به دنیا باز می گردند و زندگی دنیایی پایان می یابد .

( کتاب فرهنگ نامه مهدویت ص ١۵ و ١۶ ) با کمی تغییر .

/ 1 نظر / 10 بازدید
سبحان تفت

دیگر کسی دلتنگ عصر جمعه ها نیست دیگر کسی در فکر یاد جبهه ها نیست قرآن شده بازیچه یک مشت نامرد اسباب دکان ریای خلق بی درد