آیا امام زمان از ظهور خود اطلاع دارند؟

 

    عده‌ای بر این باور هستند که امام زمان از زمان ظهور اطلاعی ندارند. ایشان برای اثبات ادعای خود به احادیث عدم توقیت(وقت تعیین نکردن) تمسک کردند، مانند این روایت: «کَذِبَ الوقاتون  تعیین کنندگان وقت دروغگویانند» و یا «ما برای هیچ کس وقتی را معین نکرده‌ایم» یا روایاتی که ظهور را به قیامت شبیه کرده‌اند، مانند: «مَثَل ظهور، مَثَلِ روز قیامت است هیچ کس جز خداوند نمی‌تواند وقت آن را آشکار سازد.»

  در مقابل عده‌ای دیگر دلالت این احادیث را تمام نمی‌دانند، زیرا اینکه گفته می‌شود « تعیین کنندگان وقت دروغگویانند» یا «ما اهل بیت تعیین وقت نمی‌کنیم» به معنای عدم علم نیست. حتی روایتی که ظهور را به قیامت شبیه کرده نیز قابل توجیه است، زیرا بین این که آشکار کردن وقت فقط با خداست با این که علم آن فقط نزد خداوند است تفاوت دارد علاوه بر اینکه روایتی داریم که علم اهل بیت متصل به علم الهی است و به گذسته و آینده علم دارند، مرحوم کلینی در باب‌های متعددی، روایتی را درباره‌ی علم ائمه علیها السلام مطرح می‌کند، از جمله باب « علم ائمه علیها السلام علم موجود بودن همه‌ی موجودات عالم از آنچه بوده و بوجود می‌آید و هیچ چیز از آنها مخفی نیست.»

 

/ 0 نظر / 48 بازدید