آرما گدون چیست ؟ و اعتقادمتفاوت صهیونیستها به آن چیست؟

       دست استعمار از آستین باورنمایی مذهبی بیرون آمده و سران دارد تا سرتا سرجهان را با دود وآتش دمسازکند.چرا که مردم اگرپشتیبان دولت خود نباشند، آن دولت در رسیدن به مقاصد خود زبون است.از آنروز برای اینکه بر ملت خویش و کل جهان چیرگی یابند ناگزیر نبرد هسته ای به راه انداخته ورنگ مذهبی به آن بخشیده وآن را از باورهای مسیحیان ویهودیان می شناسند،  برخی هم بدون آشنایی کامل به همانندی این نبرد به نبرد"قرقیسیا" که در روایات اسلامی در منطقه ای به همین نام "قرقیسیا" رخ میدهد دامن می زنند ،اما این طور نیست و این نبرد ازجهات متفاوت و  گوناگونی  باهم یکی نیستند از آن جمله:

 

       1-یکسان نبودن در منطقه جغرافیایی 2-ناهمگونی در شخص موعود منتظر3-ناهماهنگی درتعین مصداق دشمنان موعود4-ناهمگونی در علت پیدایش جنگ 5-نابرابری در تعدادتلفات 6-خرافی بودن آرماگدون ومبنادار بودن قرقیسیا.

 

      ١_منطقه جغرافیایی قرقیسیا شامل بخش شمالی بین النهرین می شود.ناحیه ای پهناور که از مترگاه عراقیان کهن وایرانیان واِکراد وارمنی ها ونژادهای دیگر بوده است .این مناطق تا رود خابور برای ایرانیان بوده است درجایی که رودخابور به فرات می ریزد شهر قرقیسیا بناشده است .امّا آرماگدون  در منطقه "مجّدو"که در فلسطین ودر کرانه غربی رود اُردن واقع شده است با قرقیسیان که در کناررود فرات است فرسنگها فاصله دارد

    ٢_ از آن گذشته طرفداران نبرد آرماگدون، تئوری پردازان ومنتظران آ ن درانتظار ماشیح،مَََسیا،مسیحیا یا همان مسیح موعودندکه از دیدگاه یهودیان قرار است ظهور کند وازدیدگاه مسیحیان بازگشت می کند(یعنی به آسمان عروج کرده وروزی باز می گردد)این در حالی است که مسلمانان درانتظارظهور مهدی موعود علیه السلام هستندکه ازسلاله پاک حضرت محمد(صل اللّه علیه واآله وسلم) وعیسی علیه السلام خود یکی از یاران اوست

 

     ٣_دشمن ودشمنان موعوددرنبرد قرقیسیاباآرماگدون با هم متفاوت هستند  باید گفت معتقدان به آرماگدون بر آن باورند که این نبرد برای از میان  بردن نیروهای ضد مسیح وبه سروری وبه حکومت رساندن یهود  رخ می دهد . این درحالی است که آن گونه که از روایات بر می آید قرقیسیا برای بدست آوردن گنجی  است که گفته می شود،درناحیه فرات وجود دارد و گروههای جنگ کننده برای بدست آوردن آن با یکدیگر روبرو می شوند ودر انتهااین گنج نصیب هیچکدام نمی شود .(البته این جنگ درروایات دیگر میان سپاهیان امام زمان علیه اسلام وسپاهیان سفیانی واروپاییان وغربی ها واقع می شود ) 

 

     ۴_ تعداد تلفات در نبردآرماگد ون" آن چه گفته شده است" این است که از هر دونفریک نفر کشته می شوندومجموعه3میلیاردنفر کشته خواهند شد و این در حالی است که رقم نبرد قرقیسیا صد هزارنفر گزارش شده است

     ۵_نبرد قرقیسیا چه واقع شود ،چه نشود مبنای روایی دارد ومنابع گوناگون شیعه وسنی گزارشاتی پیرامون آن دارند ودر ضمن آن که هیچ مسلمانی تا به حال درصدد سوء استفاده از احتمال وقوع چنین جنگی نبوده است. اما آرماگدون هیچ مبنای عقلی ونقلی مقبولی نداردواز پایه خرافه است زیرا از بخشهایی ازعهد قدیم وعهد جدید از رخ دادن جنگی خانمان سوز خبر می دهد واین گونه بیان می شود که پیرامون نبردی که پیش از این رخ داده است گزارش می کنند .ونه نبردی که رخ می دهد وبخشهایی هم که از گذشته حکایت  نمی کند، دارای نثری نمادین وتمثیلی است که متون تمثیلی را می توان به شکل های مختلف تفسیر کرد

     ۶_دیگر اینکه همان طور که دربخش قبلی هم  ذ کر شد این نبرد طبق اعتقاد خود باورمندان آرماگدون، 3 میلیاردنفرهستند حال آنکه (مجّدو)ناحیه ای است که به هیچ وجه گنجایش چنین جمعیتی راندارد .نکته دیگر اینکه باورمندان  آرماگدون برای این واقعه تاکنون  تاریخ های مختلفی ذکر کردند که تاکنون آرماگدون در هیچکدام از آن تاریخ ها اتفاق نیفتاده  است .

 

 

1-فصلنامه نور اندیشه-فصلنامه علمی- فرهنگی سازمان بسیج طلاب وروحانیون –نمایندگی ولی فقیه درنیروی مقاومت بسیج .سال 1388خلاصهای از صفحات 28الی45.

 

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
ساحل

سلام با اجازه تون از مطلبتون توی وبلاگم استفاده می کنم

ساحل

سلام ممنون از تذکرتون، لینکو درست کردم آدرس وبلاگم اصلاح کردم علی یارتون