چگونه می‌توان به انتظار عالمانه دست یافت؟

یکی از عناصر مهم در انتظار عالمانه و دستیابی به بصیرت مهدوی، درک احساس انتظار است. با اندیشیدن می‌توان احساس انتظار را درک کرد. ما باید تلاش کنیم تا احساس انتظار را در وجود خود ادراک کنیم و درک خود را از این احساس افزایش دهیم. برای درک بهتر مفهوم انتظار می‌توان عناصر تشکیل دهنده‌ی آن را شناخت و با این روش تعریف دقیق‌تری از آن به دست آورد. هر منتظری می‌تواند با تامل در انتظار خود، دریابد چه عواملی مایه‌ی شکل‌گیری حالت انتظار در او شده است و یا انتظار او مرکب از چه حالات و ویژگی‌هایی که هرکجا در کنار هم جمع شوند، احساس انتظار را در انسان پدید می‌آورند. انتظار آن موعودی که عالمی را متحول خواهد کرد اگر در قلب کسی حلول کند قطعاً او را منقلب کرده و قدرت بی‌نظیر انتظار را در او به نمایش خواهد گذاشت.

به هرحال، نباید از کنار مفهوم انتظار و مصداق مهم آن یعنی انتظار موعود به سادگی عبور کرد. نمی‌توان نسبت به عدم وجود احساس انتظار در درون خویش و در میان افراد جامعه بی‌اعتنا بود. زیرا فقدان انتظار موعود موجب رکود و رخوت جان‌هاست. حتی دور دیدن فرج در کلام معصوم(ع) باعث قساوت قلب شمرده شده است.(ص97-99)

منبع: پناهیان، علیرضا، انتظار عامیانه عالمانه عارفانه (1391) تهران: بیان معنوی

/ 0 نظر / 40 بازدید