نتایج معرفت به امام چیست ؟

 

بررسی مسأله مهدویت و مرور عصر غیبت نشان می دهد طولانی شدن غیبت امام دوازدهم (ع) پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت و منتظران در این دوران ، در پاره ای موارد با مشکلات و ناملایماتی همراه خواهند بود. شک و شبهه ، امام ستیزی و ولایت گریزی ، از پدیده هایی است که در عصر غیبت و ایام انتظار امام دوازدهم (ع)روی خواهد داد ؛ به همین لحاظ معرفت به امام زمان (ع) موجب رهایی جامعه از مشکلات ناشی از غیبت آن حضرت خواهد بود ؛ زیرا شناخت امام در اندیشه اسلامی ، جداکننده حق از باطل شناخته شده است. امام جواد (ع) فرمود: « برای او غیبتی است که روزهایش بسیار و پایانش به طول می انجامد پس مخلصان انتظارش را می کشند و دو دلان او را انکار می کنند و انکار کنندگان یاد او را به استهزاء می گیرند و وقت گذاران درباره او دروغ می گویند و عجله کنندگان در امر غیبت نابود می شوند و پذیرندگان در امر غیبت نجات می یابند ».

به همین لحاظ همراهی و هماهنگی با مهدویت ، از آثار معرفت امام دوازدهم به شمار می آید. اهتمام به انتظار و آثار آن در اندیشه اسلامی ، به مثابه پیوستن به نجات از فتنه های آخرالزمان و مدعیان دروغین است.

بنابراین حرکت صحیح در مسیر امامت و مهدویت و مبارزه با مدعیان دروغین و مقاومت مقابل افرادی که شتاب زده و به دور از آگاهی و معرفت ، به تعیین وقت ظهور می پردازند ، از آثار انتظار است. از دیگر سو هوشیاری در مقابل افرادی که برای مصداق  یابی علایم و شرایط ، به هر پدیده ای در عصر غیبت دست می یارند تا علامتی از علایم ظهور را بر آن تطبیق کنند ، ار آثار مترتب بر انتظار حضرت مهدی (ع) به شمار می آید.

/ 0 نظر / 63 بازدید